Οπτική Ίνα Διαμέτρου 0.75mm Με Μάυρη Επένδυση

  • Οπτικη Ίνα: Μαύρη Επένδυση
  • Φωτισμός: Εμπρόσθιος
  • Διάμετρος: Εσωτερική Διάμετρος: 0.75 mm /Εξωτερική Διάμετρος:1.7 mm