Οπτική Ίνα Διαμέτρου 0.50mm

    • Διαστάσεις: Διάμετρος: 0.50mm

Η Οπτική Ίνα Διαμέτρου 0.50mm είναι σημειακού φωτισμού. Το φως εισέρχεται από την συσκευή στην ίνα και εξέρχεται κατευθυνόμενο σαν σποτ από το τέλος της ίνας.