Τροφοδοτικό Switching MEAN WELL 12 Volt 50 Watt

  • Τάση: (εισόδου) 88-264V AC
    (εξόδου) 12V DC
  • Watt: 50W
  • Αμπερ: 4.2A
  • Διαστάσεις:99mm x 97mm x 36mm
    Προστασία: Βραχυκύκλωμα , Υπερφόρτωση , Υπέρταση.