• Τάση:12 ή 24v
  • Ampere: 8a

Διακόπτης με Φωτοκύτταρο

Διάρκεια Ανάματος: 10 δευτερόλεπτα