Μακρης Δημήτρης - Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
Ματρώζου 130, ΝΙΚΑΙΑ
Τηλ. 210 42 57 570
Φαξ. 210 4257572
E-mail. info@magicwork.gr