Οι Υπηρεσίες Μας

Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η εταιρία μας με πείρα 22 ετών στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις την μελέτη και εγκατάσταση επαγγελματικού φωτισμού αναλαμβάνει την ανακαίνιση η νέα εγκατάσταση Οικιών, επαγγελματικών χώρων, καφέ-εστιατορίων ,bar ,club, live σκηνές και γενικότερων καταστημάτων

Γεννήτριες–Κεντρικά UPS

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση τον αυτοματισμό και την συντήρηση της γεννήτριας η του UPS .

Αυτοματισμοί κτιρίων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως αυτοματισμού - διαχείρισης φωτισμού και φορτίου .

Δομημένη καλωδίωση και πιστοποίηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή και τον τερματισμό της δομημένης καλωδιώσεις του δικτύου σας.

Επαγγελματικός φωτισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Αναλαμβάνουμε την μελέτη την κατασκευή την τοποθέτηση και την διαχείριση ακόμα και του πιο απαιτητικού φωτισμού. DIMMER PACK - CONDROL LED DMX - CONDROL LED SPI - PIXEL LED - RGB LED - ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

Έλεγχος και συντήρηση εγκατάστασης

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συντήρηση και τον τακτικό έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.

Πιστοποιητικά για ΔΕΗ

Η εταιρεία μας εκδίδει πιστοποιητικά καλής λειτουργείας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά ELOT HD 384

Scroll to Top