Υπηρεσίες

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, καφέ-εστιατορίων ,bar ,club, live σκηνές και γενικότερων καταστημάτων
 •  Γεννήτριες–Κεντρικά UPS
 •  Ανακαίνιση οικιών, καταστημάτων
 •  Αυτοματισμοί κτιρίων
 •  Επαγγελματικός φωτισμός  εσωτερικών  και εξωτερικών  χώρων 
 •  Φωτισμός ασφαλείας
 • Tτηλεφωνικά κέντρα
 • Έλεγχος και συντήρηση εγκατάστασης
 • Αποκατάσταση βλαβών
 • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων-συστημάτων LED ,dimmer pack,κονσόλες   φωτισμού και διαφόρων φωτιστικών εφφέ.
 • Πίνακες ηλεκτρολογικοί πάντως τύπου  καθώς και διορθώσεις συνημίτονου
 • Σχάρες καλωδίων
 • Δομημένη καλωδίωση και πιστοποίηση
 • Κλειστά κυκλώματα κάμερας καταγραφή  και διαχείριση από μακριά  (κρυφές κάμερες πάντως τύπου για κάθε χώρο )
 • Συστήματα ασφαλείας, Συναγερμοί - access  control
 • Πυρανίχνευση
 • Πιστοποιητικά για ΔΕΗ