1-ΚΑΝΑΛΙ
DIMMABLE CONSTANT CURRENT LED DRIVING CONVERTERS
>> 2.040 STEPS!

 

                    Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛYΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 2040 STEPS!                          
350-500-700mA

-Συσκευές μετατροπής αναλογικού, παλμικού και ψηφιακού σήματος DMX σε σταθερό ρεύμα.
-Για LED σταθερού ρεύματος.
-Λειτουργία με DMX-512, 0/10V,  1/10V ή PUSH BUTTONS κατ΄επιλογή σας.
-Δυνατότητα χρησιμοποίησης και σε RGB LED.
-Υψηλή ανάλυση 2.040 steps για τον απόλυτο έλεγχνο των LED σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές.
-Οδήγηση ρεύματος 350mA, 500mA, 700mA.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ:
DMX-512 /  0-10V  / 1-10V /  ΜΟΝΟ BUTTON /  ΔΙΠΛΟ BUTTON (up-down)

 

1 ΚΑΝΑΛΙ DIMMABLE LED DRIVING CONVERTERS, CONTROL BY DMX-512, 0/10V or 1/10V or PUSH BUTTONS
Κωδικός* Τάση
Τροφο-
δοσίας
Τάση
Εξόδου
Ρεύμα
Εξόδου
Κανάλια
Εξόδου
Power
consumption
at full load
Συνολική
Ισχύς
Control Input
DEM.030 24V 2.9V-21.4V 350mA 1 1-7.5W 8.3W 0-10V ή 1-10V
ή με μονό push-button
ή με δύο push button (up-down)
DEM.031 24V 5.7V-65.7V 350mA 1 2-23W 28.5W
DEM.032 24V 3.2V-22V 500mA 1 1.6-11W 12.10W
DEM.033 24V 10V-66V 500mA 1 5-33W 41.5W
DEM.034 24V 4.3V-21.4V 700mA 1 3-15W 16.50W
DEM.035 24V 10V-60V 700mA 1 7-42W 52.5W
*Τα μονά button και τα διπλά (up-down) μπορούν να συνδεθούν πολλά παράλληλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΟΔΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ PWM                       : Ναι
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ PWM            : 24V
ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ PWM         : 150mA
ΕΙΣΟΔΟΣ DMX-512/1990                       : Ναι
ΕΞΟΔΟΣ DMX-512/1990 (Unbuffered)  : Ναι
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ                          : Ναι
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 0-100% ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  : Ναι. (Με επιλογή από εσωτερικό jumper).
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΝΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  : HTP και LAST (ale retour).
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 0-100%  : 2.040 βήματα (steps).