1 ΚΑΝΑΛΙ
LED DIMMER WITH IR REMOTE CONTROL

-Dimmable constant voltage LED drivers / controllers

Κωδικός
Τάση
Τροφοδοσίας
Τάση Εξόδου Κανάλια
Εξόδου
Ισχύς
Dimming Control
DEM.100 12-24VDC Ανάλογα με
την τάση τροφοδοσίας
0…12V ή 0…24V
1 1 κανάλι 60W(12V)
ή 90W(24V)
Ποτενσιόμετρο
ή IR Remote Control