1-ΚΑΝΑΛΙ
IP LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ LED

-Πλήρης γκάμα τροφοδοτικών.
-Αερισμός με φυσική ροή αέρα.
-Προστασία: βραχυκύκλωμα – υπερφόρτωση – υπέρταση.
-IP στεγανά τροφοδοτικά.

24VDC
Κωδικός Mοντέλο
Τάση
Εξόδου
Ρεύμα
Εξόδου
Ισχύς
Εξόδου
Τάση
Τροφοδοσίας
Συχνότητα
IP
PCK.150 ELN-60-24 24VDC 2.5A 60W 100-240VAC 50/60HZ IP64
PCK.151 CLG-150-24A 24VDC 6.3A 150W 100-240VAC 50-60HZ IP65
PCK.152 HLG-240-24A 24VDC 10A 240W 100-240VAC 50/60HZ IP65
PCK.153 LPH-18-24 24VDC 0.75A 18W 200-240VAC 50/60HZ IP67
PCK.154 LPV-60-24 24VDC 2.5A 60W 100-240VAC 50/60HZ IP67
PCK.155 LPV-35-24 24VDC 1.5A 36W 100-240VAC 50/60HZ IP67
PCK.156 LPV-100-24 24VDC 4.2A 100W 100-240VAC 50/60HZ IP67
PCK.157 HLG-320H-24A 24VDC 13.34A 320W 100-240VAC 50/60HZ IP67

 

12VDC
 Κωδικός Mοντέλο Τάση
Εξόδου
Ρεύμα
Εξόδου
Ισχύς
Εξόδου
Τάση
Τροφοδοσίας
Συχνότητα IP
PCK.160 ELN-60-12 12VDC 5A 60W 100-240VAC 50/60HZ IP64
PCK.161 CLG-150-12A 12VDC 11A 130W 100-240VAC 50-60HZ IP65
PCK.162 HLG-240-12A 12VDC 16A 192W 100-240VAC 50/60HZ IP65
PCK.163 LPH-18-12 12VDC 1.5A 18W 200-240VAC 50/60HZ IP67
PCK.164 LPV-20-12 12VDC 1.67A 20W 100-240VAC 50/60HZ IP67
PCK.165 LPV-60-12 12VDC 5A 60W 100-240VAC 50/60HZ IP67
PCK.166 LPV-35-12 12VDC 3A 36W 100-240VAC 50/60HZ IP67
PCK.167 LPV-100-12 12VDC 8.5A 100W 100-240VAC 50/60HZ IP67
PCK.168 HLG-320H-12A 12VDC 22A 264W 100-240VAC 50/60HZ IP67

 

5VDC
  Κωδικός Mοντέλο Τάση
Εξόδου
Ρεύμα
Εξόδου
Ισχύς
Εξόδου
Τάση
Τροφοδοσίας
Συχνότητα IP
PCK.170 ELN-30-5 5VDC 5A 25W 100-240VAC 50/60HZ IP64
PCK.174 LPV-20-5 5VDC 3A 15W 100-240VAC 50-60HZ IP67
PCK.171 LPV-100-5 5VDC 12A 60W 100-240VAC 50-60HZ IP67
PCK.207 LPV-60-5 5VDC 8A 40W 100-240VAC 50-60HZ IP67