1 ΚΑΝΑΛΙ
LED DRIVING BOOSTERS

-Συσκευές ενίσχυσης του σήματος (PWM) ενός LED Controller.
-Δυνατότητα οδήγησης LED φωτιστικών μεγαλύτερης ισχύος από την ισχύ του LED Controller.
-Ένα κανάλι.
-Δυνατότητα χρησιμοποίησης και σε RGB LED σταθερής τάσης.

Κωδικός* Τάση
Τροφο-
δοσίας
Τάση
Εξόδου
PWM
Ρεύμα
Εξόδου
Ισχύς
Κατανάλωση Control
Input
Dimming
Pole (DP)
 
DEM.022
(DP+*)
DEM.023(DP-**) 
5VDC 0..5VDC 9A 45W 47W 5-24V***
PWM SIGNAL
DEM.022 & DEM.024=DP+

DEM.023 & DEM.025=DP-

12VDC 0..12VDC 9A 108W 110W
24VDC 0..24VDC 9A 216W 218W
 
DEM.024
 (DP+*)
DEM.025
 (DP-**)
5VDC 0..5VDC 15A 75W 78W 5-24V***
PWM SIGNAL
DEM.022 & DEM.024=DP+

DEM.023 & DEM.025=DP-

12VDC 0..12VDC 15A 180W 183W
24VDC 0..24VDC 15A 360W 363W
 
*DP+    =Dimming pole +  Ιδανικά για να οδηγήσουν Common Cathode RGB, RGBW ή RGBA LED φωτιστικά ενώνοντας 3 ή 4 booster.

**DP-     =Dimming pole -   Ιδανικά για να οδηγήσουν Common Anode RGB, RGBW ή RGBA LED φωτιστικά ενώνοντας 3 ή 4 booster.

***Input PWM. Η τάση του PWM μπορεί να είναι από 5V έως 24V και είναι ανεξάρτητο και μονωμένο από την τάση του τροφοδοτικού και του κυκλώματος εξόδου.