3 ΚΑΝΑΛΙΑ
RGB BOOSTER
(DEM.124 COMMON ANODE / DEM.125 COMMON CATHODE)

-Dimmable constant voltage LED drivers / controllers

Κωδικός* Τάση
Τροφοδοσίας
Τάση
Εξόδου
Κανάλια
Εξόδου
Ισχύς
/κανάλι
Συνολική
Ισχύς

DEM.124 /CA*
DEM.125 /CC
*

12-24VDC

Ανάλογα με
την τάση
τροφοδοσίας
0…12V ή 0…24V

3

26W(12V)
ή 50W(24V)
80W (12V)
ή 150W (24V)

*Σημείωση: CC=Common Cathode, CA=Common Anode
** Όλα τα τροφοδοτικά διατίθενται σε CC και CA κατόπιν παραγγελίας