3 ΚΑΝΑΛΙΑ
RGB DIMMABLE CONTROLLER WITH RF REMOTE CONTROL
(DEM.112 COMMON ANODE / DEM.113 COMMON CATHODE)

-Dimmable constant voltage LED drivers / controllers
-Επιλογή συχνότητας RF

Κωδικός* Περιγραφή Τάση
Τροφοδοσίας
Τάση
Εξόδου
Κανάλια
Εξόδου
Ισχύς
/κανάλι
Συνολική
Ισχύς
Control

DEM.112 /CA

DEM.113 /CC

 

RGB Stand Alone LED Controller 12-24VDC  Ανάλογα με
την τάση
τροφοδοσίας
0…12V ή 0…24V
3 50W(12V)
ή
100W(24V)
150W(12V)
ή 300W(24V)
 Ενσωματωμένα
Button ή
RF Remote Control

Stand Alone: 
4 built in προγράμματα με έλεγχο ταχύτητας, dimmer και pause. Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται με τα ενσωματωμένα button ή με RF Remote Control.

*Σημείωση: CC=Common Cathode, CA=Common Anode