3 ΚΑΝΑΛΙΑ
RGB DIMMABLE CONTROLLER WITH RF REMOTE CONTROLL
(DEM.122 COMMON ANODE / DEM.123 COMMON CATHODE)

-Dimmable constant voltage LED drivers / controllers

Κωδικός* Περιγραφή Τάση
Τροφοδοσίας
Τάση
Εξόδου
Κανάλια
Εξόδου
Ισχύς
/κανάλι
Συνολική
Ισχύς
Control
DEM.122 /CA

DEM.123 /CC
RGB Stand Alone LED Controller 12-24VDC  Ανάλογα με
την τάση
τροφοδοσίας
0…12V ή 0…24V
3 26W(12V)
ή 50W(24V)
80W(12V)
ή 150W(24V)
Ενσωματωμένα
Button ή
RF Remote Control

Stand Alone: 4 built in προγράμματα με έλεγχο ταχύτητας, dimmer και pause. Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται με τα ενσωματωμένα button ή με RF Remote Control.

*Σημείωση: CC=Common Cathode, CA=Common Anode