3 ΚΑΝΑΛΙΑ
RGB DIMMABLE CONTROLLER WITH RF REMOTE CONTROL
(COMMON CATHODE)

-RGB Stand Alone LED Controller

 

  Κωδικός* Τάση
Τροφοδοσίας
Τάση
Εξόδου
Κανάλια
Εξόδου
Ισχύς
/κανάλι
Συνολική
Ισχύς
DEM.155 /CC 5VDC 0..5V 3 12W 36W
*Σημείωση: CC=Common Cathode