3 ΚΑΝΑΛΙΑ
RGB DIMMABLE DMX CONTROLLER WITH IR REMOTE CONTROL

(DEM.120 COMMON ANODE / DEM.121 COMMON CATHODE)

-Dimmable constant voltage LED drivers / controllers

Κωδικός* Περιγραφή Τάση
Τροφοδοσίας
Τάση
Εξόδου
Κανάλια
Εξόδου
Ισχύς ανά
κανάλι
Συνολική
Ισχύς
Control
DEM.120 /CA

DEM.121 /CC

DMX LED Controller
με 3(RGB) εξόδους
0..12V ή 0..24V
12-24VDC  Ανάλογα με
την τάση
τροφοδοσίας
0…12V ή 0…24V
3 26W(12V)
ή 50W(24V)
80W(12V)
ή 150W(24V)
DMX
ή IR Remote
Control

Stand Alone: 
4 built in προγράμματα με έλεγχο της ταχύτητας και παλέτα 7 ρυθμιζόμενων χρωμάτων.
Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται με IR Remote Control 

*Σημείωση: CC=Common Cathode  CA=Common Anode