6 ΚΑΝΑΛΙΑ
DMX CONTROLLER

-LED dimmer / controller.
-Δυνατότητα αποθήκευσης 6 σκηνών και ρύθμισης fade.
-3 κανάλια και Master.

Κωδικός Τάση
Τροφοδοσίας
 Έξοδος  Dimming
Control
Σκηνές Remote
Control
Fade
Signal/Power
Distribution Box
CDS.216
230VAC 6 κανάλιαDMX-512 6 κανάλια faders και master fader 6 προγραμματιζόμενες
σκηνές με μέχρι 100
steps ανά σκηνή
IR Ανεξάρτητη ρύθμιση
και master control
Συμπεριλαμβάνεται
ως τροφοδοσία με
DMX signal converter