9-ΚΑΝΑΛΙΑ  
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ DMX-DIMMABLE ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ RGB(Κόκκινων-Πράσινων-Μπλε)AW (Κίτρινων-Λευκών), AWB (Κίτρινων-Λευκών-Μπλε) ΚΑΙ MONOΧΡΩΜΩΝ LED

 

-Τροφοδοτικά σχεδιασμένα  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναρτώμενα, επίτοιχα ή επιτραπέζια.
-Διατίθενται με 9 κανάλια εξόδου.
-Στιβαρής κατασκευής.
-Ιδανικά για κατασκευές που απαιτούν μεγάλο αριθμό τροφοδοτικών DMX-Dimmable.
-Σε συνδυασμό με τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης φωτισμού  καλύπτουν οποιαδήποτε φωτιστική απαίτηση.

24VDC
Kωδικός Τροφοδοτικό Polarity* Τροφοδοσία Τάση
Εξόδου
Μέγιστη
Ισχύς
Κανάλια
Εξόδου
Λειτουργία
LED
CDS.050 DMX-
DIMMABLE
CC 100-230VAC 24VDC 3x80W  9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα
CDS.051 DMX-
DIMMABLE
CC 100-230VAC 24VDC 3x180W  9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα
CDS.152 DMX-
DIMMABLE
CC 100-230VAC 24VDC 3x320W  9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα
CDS.062 DMX-
DIMMABLE
CA 100-230VAC 24VDC 3x80W 9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα
CDS.063 DMX-
DIMMABLE
CA 100-230VAC 24VDC 3x180W 9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα
CDS.064 DMX-
DIMMABLE
CA 100-230VAC 24VDC 3x320W 9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα
12VDC
Kωδικός Τροφοδοτικό Polarity* Τροφοδοσία Τάση
Εξόδου
Μέγιστη
Ισχύς
Κανάλια
Εξόδου
 Λειτουργία
LED
CDS.055 DMX-
DIMMABLE
CC 100-230VAC 12VDC 3x80W 9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα
CDS.057 DMX-
DIMMABLE
CC 100-230VAC 12VDC 3x180W 9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα
CDS.065 DMX-
DIMMABLE
CA 100-230VAC 12VDC 3x80W 9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα
CDS.066 DMX-
DIMMABLE
CA 100-230VAC 12VDC 3x180W 9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα
5VDC
Kωδικός Τροφοδοτικό Polarity* Τροφοδοσία Τάση
Εξόδου
Μέγιστη
Ισχύς
Κανάλια
Εξόδου
 Λειτουργία
LED
CDS.053 DMX-
DIMMABLE
CC 100-230VAC 5VDC 3x50W 9 RGB, AW,AWB,
Moνόχρωμα

 

*Σημείωση: CC=Common Cathode  CA=Common Anode
** Όλα τα τροφοδοτικά διατίθενται σε CC και CA κατόπιν παραγγελίας.
*** R=Red, G=Green, B=Blue, A=Amber, W=White